Error: Object reference not set to an instance of an object. Ny miljözon i centrala Umeå kan påverka leveranstid - Norrmejerier: Gör gott
Start / Ny miljözon i centrala Umeå kan påverka leveranstid
zon.jpg

Ny miljözon i centrala Umeå kan påverka leveranstid

From årsskiftet inför Umeå kommun striktare regler gällande vilka fordon som får framföras i centrala Umeå.

Enligt tidigare information skulle endast den så kallade centrumfyrkanten bli miljözon men nu visar det sig vara ett större område som blir miljözon (se bild). I nuläget klarar vi inte att leverera till alla berörda kunder med våra befintliga fordon. Vi kommer därför att behöva köpa in fordon och göra små förändringar gällande leveranstider för att klara förändringen.

Vi önskar därmed redan nu förvarna kunder i centrala om att ni kan påverkas av mindre förändringar efter årsskiftet. Vi kommer att göra allt vi kan för att inte behöva byta någon av era leveransdagar.

Vi kommer att återkomma med mer information till de kunder som berörs så snart vi kan.

Med vänlig hälsning
Norrmejerier Kundcenter