Error: Object reference not set to an instance of an object. Omläggning av transporter till Norrmejeriers kunder - Norrmejerier: Gör gott
Start / Omläggning av transporter till Norrmejeriers kunder
lincargoo.png

Omläggning av transporter till Norrmejeriers kunder

Nu berörs Umeå med omnejd och vissa justeringar kommer att genomföras parallellt i hela vårt distributionsområde.
Norrmejerier ber om överseende med eventuella besvär som uppstår då vi genomför nödvändiga förändringar i leveransdagar och/eller leveranstider.

Sparar pengar och miljö
Tillsammans med er kan vi spara pengar till de norrländska mjölkbönderna och samtidigt minska belastningen på miljön och utsläppen av koldioxid. Genom förändringarna kan vi leverera samma mängd varor med totalt färre vägmil.

Förändringarna påverkar leveranser med Lincargo som är Norrmejeriers eget transportbolag. Arbetet startar våren 2016 och fortsätter året ut och även delar av 2017. Första område för omläggning är Luleå med omnejd. På några områden har förändringar redan genomförts, hösten 2015.

Detaljerad information och ändrade rutiner
De kunder som berörs av förändringarna kommer få enskild och detaljerad information.
Förändringarna kan påverka rutiner kopplat till förändrade leveransdagar och tider. Kanske behöver arbetstider ändras för leveransmottagning och plockning ut i hyllor.

Fortsatt hög leveranstäthet
Norrmejerier har dock även i fortsättningen en ambition att hålla hög leveranstäthet.
Förändrade leveransdagar och tider är nödvändiga eftersom transportkostnaderna per förpackning ökat över en längre tid har ökat. Leveransvolymerna till en del områden har minskat eller förändrats och då måste transportplanen anpassas för detta.